Tour ArevaAdd your own pictures

Tour Areva

Name
Tour Areva
Architect
Roger Saubot, Francois JullienBrowse all buildings by Roger Saubot, Francois JullienBrowse all buildings by Roger Saubot, Francois Jullien
Country
FranceBrowse all buildings in FranceBrowse all buildings in France
Location
La Défense, (Courbevoie)Browse La Défense, (Courbevoie)Browse La Défense, (Courbevoie)
Building type
OfficeBrowse all OfficesBrowse all Offices
Year of completion
1974Browse all buildings from 1974Browse all buildings from 1974
Antenna height
184 mBrowse 184 mBrowse 184 m
Floor area
125 000 m²Browse 125 000 m²Browse 125 000 m²
Floor count
44Browse 44Browse 44
Roof height
184 mBrowse 184 mBrowse 184 m
Year construction started
1972Browse all buildings from 1972Browse all buildings from 1972
Source
http://en.wikipedia.org/wiki/Tour_Areva

Comments

saveSave comment
Share on:

Similar buildings

Tour Areva
Tour Areva has the same name as Tour Areva
Église Saint-Joseph du Havre is also in France
Église Saint-Joseph du Havre is in the same country as Tour Areva
Tour Gan
Tour Gan has the same location as Tour Areva
Bank of China Tower is also a Office
Bank of China Tower has the same building type as Tour Areva
Beograđanka is also from 1974
Beograđanka has the same year of completion as Tour Areva
El Faro Towers is also 184 m
El Faro Towers has the same antenna height as Tour Areva
Goldman Sachs New World Headquarters
Goldman Sachs New World Headquarters has the same floor count as Tour Areva
Chicago Place is also 184 m
Chicago Place has the same roof height as Tour Areva
CN Tower is also from 1972
CN Tower has the same year construction started as Tour Areva